PVcombank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng

PVcombank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng

PVcomBank - Cho vay mua nhà, BĐS - 6 tháng

5 %/năm
Cố định 6 tháng
Lãi suất sau ưu đãi
12%/năm
Phí trả nợ trước hạn
3%
Thời hạn vay
20 năm
PVcomBank - Cho vay mua nhà, BĐS - 6 tháng

- Lãi suất siêu ưu đãi, chỉ 5%/năm trong 6 tháng đầu. Phù hợp cho KH vay ngắn hạn.

- Chính sách vay vốn, phê duyệt hồ sơ linh hoạt, nhanh chóng.

- Tỷ lệ cho vay cao lên tới 85% giá trị TSBĐ.

PVcomBank - Cho vay mua nhà đất, xây sửa nhà - 12 tháng

6.8 %/năm
Cố định 1 năm
Lãi suất sau ưu đãi
12%/năm
Phí trả nợ trước hạn
3%
Thời hạn vay
20 năm
PVcomBank - Cho vay mua nhà đất, xây sửa nhà - 12 tháng

- Lãi suất cạnh tranh chỉ 6,8%/năm trong 12 tháng đầu.

- Tỷ lệ cho vay cao lên tới 85% giá trị TSBĐ.

- Miễn phí phát hành thẻ tín dụng.

- Chính sách vay vốn, phê duyệt hồ sơ linh hoạt, nhanh chóng.